Receptbanken

Välj vad du vill laga. Därefter väljer du vad du har i kylen eller det du är sugen på!

Detaljerad sökning »

 

 

Nitrit och nitrat – både bra och dåligt

Livsmedelsverket ger sedan tidigare rådet att vänta med att ge gröna bladgrönsaker tills barnet är ett år. Nytt råd är att även vänta med rödbetsjuice tills barnet är ett år.
Grönsaker i smoothies är ett populärt sätt att få i sig nyttiga grönsaker. Som dryck kan mängderna en person får i sig bli ganska stora. Nitratrika grönsaker som gröna blad och rödbetor kan öka prestationsförmågan hos idrottare varför de blivit mycket populärt.
Men för barn under ett år kan det bli farligt med för mycket nitrat och nitrit.

Nitrat och nitrit kan finnas både naturligt, som livsmedelstillsatser i maten och ibland i dricksvatten från egen brunn. Ämnena kan vara skadliga om vi får i sig för mycket av dem. Livsmedelsverket har nu vägt samman den kunskap som finns om nitrat och nitrit och om hur mycket vi får i oss av ämnena.

Små barn känsliga
Det allra mesta nitrat och nitrit man får i sig kommer från grönsaker. Den som dricker juicer och smoothies gjorda på nitratrika gröna blad eller rödbetor ofta, kan få i sig stora mängder.
Livsmedelsverket ger sedan tidigare rådet att vänta med att ge gröna bladgrönsaker, exempelvis sallad, spenat samt ruccola tills barnet är ett år. Därefter kan man öka mängden efter hand.

Ett nytt råd i april 2019 är att Livsmedelsverket nu avråder från att ge barn under ett år rödbetsjuice. Som vuxen är det ingen fara att dricka rödbetsjuice. Men hos barn under ett år kan nitrit hindra transporten av syre i blodet. Små barn kan lättare drabbas av så kallad methemoglobinemi. Symtom på methemoglobinemi hos små barn är blåfärgning av fingrar och nästipp och kallas "blue babies".

För spädbarn som får all sin näring från modersmjölkersättning ger vi rådet att inte blanda ersättningen med dricksvatten från egen brunn med om halterna av nitrat över 50 mg per liter och/eller nitrit över 0,5 mg per liter.


Minska nitrit och nitrat där det är möjligt

Om någon utsätts för mycket nitrat och nitrit under lång tid kan det innebära andra risker för hälsan. Därför är det bra att minska mängden en person får i sig där det är möjligt. Samtidigt innehåller gröna blad och rödbetor mycket nitrat som kan omvandlas till kväveoxid och öka prestationsförmågan hos idrottare så det är ingen nolldos av nitrat och nitrit som eftersträvas utan snarast att undvika överkonsumtion där eventuella negativa följder kan bli resultatet.

Minska mängden:

  • analysera dricksvatten från egen brunn och åtgärda om det innehåller än 50 mg nitrat och/eller 0,5 mg nitrit per liter. Ofta beror det på att vattnet på marken har förorenats av till exempel kväve från gödsel, och runnit ner i brunnen.
  • smoothies och mat med exempelvis spenat och rödbeta ska kylas snabbt och förvaras i kylskåp. Undvik att förvara dem i rumstemperatur för då kan det bildas mer nitrit i dryckerna.
  • äta mindre av charkprodukter som ofta innehåller nitrit.

Nitrit används ofta som livsmedelstillsats i charkprodukter för att förhindra att bakterien Clostridium botulinum tillväxer. Clostridium botulinum är en sporbildande jordbakterie som är mycket ovanlig i mat men som kan orsaka allvarlig förgiftning om bakterien tillåts växa i ett livsmedel.

Kan nitrat och nitrit vara farligt?

Nitrat och nitrit kan vara skadliga om du får i dig för mycket av ämnena. Speciellt gäller detta barn under ett år.
Samtidigt kan nitrat och nitrit också omvandlas till kväveoxid i kroppen. Det finns forskning om positiva effekter av kväveoxid. Drycker med stort innehåll av nitrat har därför till exempel använts av idrottare för att öka prestationsförmågan.

En del av nitratet i grönsakerna kan omvandlas till nitrit, framför allt med hjälp av så kallade nitratreducerande bakterier i munnen. Det är främst nitrit som är skadligt men eftersom en del av nitratet omvandlas till nitrit i kroppen är det ändå viktigt att hålla koll på nitratintaget.

Nitrit kan ge upphov till sjukdomen methemoglobinemi. Sjukdomen innebär att förmågan att transportera syre i blodet försämras. Små barn under ett år är speciellt känsliga. Tillståndet är akut och kan bli allvarligt vid höga nitritdoser. Symtom på methemoglobinemi hos små barn är blåfärgning av fingrar och nästipp och kallas "blue babies".

Nitrat och nitrit kan ihop med andra ämnen bilda så kallade nitrosaminer i kroppen. När nitrat och nitrit reagerar med andra ämnen kan nitrosaminer bildas i kroppen.
Nitrosaminer kan också bildas vid t ex rökning av fisk och kött, torkning av vissa spannmål, inläggning av salt fisk eller grönsaker samt vid stekning och grillning. Vissa nitrosaminer har visat sig öka risken för cancer hos djur, men det är inte klarlagt om de nitrosaminer som bildas vid intag av nitrat/nitrit från maten är cancerframkallande hos människa. Den största orsaken för att få i sig nitrosaminer är via tobaksrökning.
 

 

Huvudkälla: Livsmedelsverket.se april 2019

 

Sammanställt av Cecilia Sassa Corin, matkonsult Hushållningssällskapet