Receptbanken

Välj vad du vill laga. Därefter väljer du vad du har i kylen eller det du är sugen på!

Detaljerad sökning »

 

 

 

Från Sverige märkning

Den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige gör det enklare för konsumenter att hitta råvaror, mat, dryck och växter där all, eller merparten, av produktion och förädling skett i Sverige efter särskilda kriterier. För att företagen ska få märka sina varor med Från Sverige måste de ansöka om att använda märket från frånsverige.se och följa de tydliga kriterier som krävs.

Det finns två förtydligande märken: Kött från Sverige som används på kött och charkuterier och Mjölk från Sverige som används på mejerivaror och ost.

De tre märkena har samma kriterier att leva upp till:

  • Alla djur är födda och uppfödda i Sverige
  • Odling har skett i Sverige
  • All förädling och packning har gjorts i Sverige
  • Kött, mjölk, ägg, fågel, fisk och skaldjur är alltid utan undantag 100% svenskt, även i en produkt med flera ingredienser, som en korv eller fruktyoghurt.
  • För sammansatta produkter gäller speciella regler, minst 75% är svenskt.

Sammansatta varor

  • En sammansatt produkt är ett livsmedel som innehåller mer än en ingrediens som korv, bröd, ost, fruktyoghurt, marmelad eller müsli.
  • Märkningen Från Sverige får bara användas på livsmedel som är tillverkade i Sverige där minst 75% är svenskt.
  • Kött, mjölk, ägg, fågel, fisk och skaldjur är alltid utan undantag 100% svenskt, även i en sammansatt vara. Det innebär att det är ok med exempelvis kanel eller russin i en bulle som är bakad i Sverige eftersom vi inte odlar kanel och russin i Sverige.

Kött från Sverige

Kött och charkuterier märkta med Kött från Sverige betyder att djuret är fött, uppfött och slaktat i Sverige och att varan är både förädlad och förpackad här. I korv, leverpastej och andra så kallade sammansatta produkter, är köttet 100 % svenskt och den totala andelen svenska råvaror ska vara 75 % eller mer. All kött-, ägg- och mjölkråvara ska vara 100 % svensk för att få använda märket.

Det finns många goda skäl att välja svenskt kött och svenska charkuterier. I Sverige får korna, får och lamm vara ute på sommarbete. Grisarna har tillgång till strö och får behålla sin knorr. Användningen av antibiotika är den lägsta i EU och djuren föds upp enligt världens mest omfattande djurskyddslag. Att köpa mat från Sverige skapar även arbetstillfällen i Sverige och väljer du kött från betande djur så kan dessa bidra till biologisk mångfald och värdefulla öppna landskap

Vegetabiliska råvaror och prydnadsväxter
Grönsaker, rotfrukter, bär, frukt och andra vegetabiliska råvaror och prydnadsväxter ska ha odlats i Sverige. Det innebär att den huvudsakliga odlingstiden eller tillväxten ska ske i Sverige från blomsterlök, frö/utsäde, stickling eller svampmycel.

Ägare
Märket Från Sverige ägs av Svenskmärkning AB. Initiativet till den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige, Kött från Sverige och Mjölk från Sverige kommer från Livsmedelsföretagen LI, Svensk Dagligvaruhandel och LRF, som gemensamt startade och äger Svenskmärkning AB.

Läs mer på https://fransverige.se/