Receptbanken

Välj vad du vill laga. Därefter väljer du vad du har i kylen eller det du är sugen på!

Detaljerad sökning »

Foto: Janne Karin Brodin
Hur skiljer sig svensk djuromsorg från andra länder?


Det finns fler skillnader än prislappen mellan djuromsorg i Sverige och andra länder. Det handlar om respekt för djurens behov av naturligt beteende.

Svenska djur är friskare än vad djuren är i många andra länder, de får strö och de får ha hela svansen och knorren kvar. Svenskt kött är fritt från hormoner och antibiotika. Nedan följer exempel där svensk lagstiftning är strängare än i andra länder.

Grisar
 • Alla får ha knorren kvar.
 • Alla får strö att sysselsätta sig med.
 • Alltid fast golv att gå på.
 • Spaltgolv (dränerande golv) endast för att göra sina behov på.
 • Suggorna är fria att utföra naturligt bobyggnadsbeteende.
 • Suggorna föder på naturligt sätt.
 • Suggorna och smågrisarna har större lagstadgat utrymme än i EU.
 • Fixering är förbjuden. Skyddsgrindar för att fixera suggan vid grisning får användas i undantagsfall om suggan är aggressiv mot sina kultingar eller mot djurskötaren.

Nötkreatur och får
 • Branschen accepterar inte den extrema nötkreatursrasen belgian blue.
 • Vi har lagstadgat krav på utrymme och skötsel över EU-nivå.
 • Alla djur har tillgång till grovfoder; ensilage, hö, etc.
 • Lagstadgad betesgång under sommaren (utom för tjurar, av säkerhetsskäl).
 • Djurens rörelse på bete får inte begränsas.
 • Nästan alla djur går lösa hela livet (under en övergångsperiod är det tills vidare tillåtet med uppbundna nötkreatur vintertid i äldre stallar, dock ej kalvar).
 • Alltid bedövning före kirurgiska ingrepp.
 • Både kor och tackor föder lösgående på naturligt sätt.
 • Klok avel som förebygger förlossningssvårigheter.
 • Djuren har alltid tillgång till skydd för väder och vind under den kalla delen av året.
Ett kontrollprogram garanterar god djuromsorg i de få nötkreatursbesättningar som endast har naturliga väderskydd.


Slakt
 • Max 8 timmars transport.
 • Höga djuromsorgskrav på djurens inhysning och behandling före slakt.
 • Alltid bedövning innan slakt och inga undantag, oavsett skäl.


Källa: Svensk Köttinformation
www.svensktkott.se