Receptbanken

Välj vad du vill laga. Därefter väljer du vad du har i kylen eller det du är sugen på!

Detaljerad sökning »

 
Kött

Många uppskattar köttets smak och konsistens. Kött är lätt att variera och har sedan länge varit en viktig del av det svenska matarvet. Vilka djurslag som ätits, hur det tillagats och vilka mängder som ätits har skiljt mellan olika tider och samhållsklasser.

För att du ska få ett gott, välsmakande kött på mattallriken är det många faktorer, från jord till bord, som spelar in. Att välja en passande styckningsdetalj, förvara rätt och använda bra tillagningsmetoder bidrar till smaklighet och att och vi minska feltillagningar och onödigt matsvinn.

Väljer du kött från djur som betar på natyrbetesmarker (t ex från vissa nötkreatur och lamm) bidrar det till  biologisk mångfald och vackra hag- och ängsmarker. I Sverige har vi stränga djurskyddslagar för att värna om djurens hälsa och en internationellt sett låg antibiotikaanvändningar. Köttets kvalitet och smak påverkas posistivt om djuren har det bra och mår bra.

De flesta i Sverige äter kött även om andelen som helt väljer bort kött eller är vad vi kallar flexitarianer (äter bara kött då och då). Köttkonsumtionen har ökat mycket under flera år för att under senare år minska något lite. Importerat kött som säljs till lägre pris kan vara en av anledningarna till detta. En annan anledning är att köttportionens storlek har ökat senare år. 

Av både miljö- och hälsoskäl bör kött- och charkkonsumtionen ligga på en lägre nivå än idag. Livsmedelsverkets matråd anger att vi bör äta max 500 g rött kött (t ex nötkött, gris, får, get, vilt) och charkprodukter (t ex korv, skinka, kassler, leverpastej) tillagad vikt per vecka. Internationella miljö- och klimatråd anger lägre nivå än så. Köttet innehåller protein, vitaminer och mineraler. 

Att köpa köttfärs
Köttfärs är ett känsligt livsmedel som lätt angrips av bakterier eftersom den är så finfördelad. Var extra uppmärksam när du hanterar köttfärs. Det är viktigt att hålla kylkedjan obruten, först i butiken och sedan från butiken till hemmet. Det är också viktigt att köttfärs genomtillagas lagas för att avdöda olika typer av mikroorganismer.

Är det varmt ute, ta med en kylbag med kylklampar i att bära hem köttfärsen i.
Tillaga gärna färsen samma dag eller frys in den.

 

Läs mer om kött på hungrig.nu

Sök recept i vår receptbank

Annan information:

WWFs köttguide (om bra miljöval)'

Livsmedelsverket kontrollwiki: Läs mer om värmebehandling av kött här

Svenskt kött