Receptbanken

Välj vad du vill laga. Därefter väljer du vad du har i kylen eller det du är sugen på!

Detaljerad sökning »

Märkning

Grundprincipen är att märkningen av livsmedel inte får vilseleda och att i princip allt skall deklareras på ingredienslistan. Det är viktigt att märkningen är rätt och lätt att förstå.

Med hjälp av märkningen skall vi avgöra livsmedlets egenskaper, innehåll, kvalitet och prisvärdhet. Vi vill kanske också jämföra olika varors produktionssätt, ursprungsland, hållbarhet och näringskvalitet. Att ingredienserna stämmer är viktigt för alla som vill veta vad de köper och stoppar i sig. För en allergiker kan det vara en fråga om liv och död.

Som konsument kan man ibland, med fog, känna sig tveksam till om reglerna uppfylls. Ibland är det svårt att tyda innehållet och ofta önskar man mer information än vad som anges på förpackningen. Utrymmet på förpackningen är begränsat och även mycket text kan göra märkningen svårare att tyda.

På förpackade livsmedel skall det alltid finnas adress eller telefonnummer till tillverkare, förpackare eller säljare dit man kan vända sig om man behöver mer information.

Förpackade livsmedel skall, med få undantag, märkas med följande uppgifter:

Beteckning – namnet på varan
Ingrediensförteckning
Allergimärkning
Mängd av vissa ingredienser eller kategorier av ingredienser
Nettokvantitet
Bäst före-dag eller sista förbrukningsdag
Förvaringsanvisning
Namn och adress och ev telefon, för tillverkare, förpackare eller säljare
Ursprung (obligatoriskt i bara vissa fall)
Bruksanvisning (i vissa fall)
Verklig alkoholhalt (i vissa fall)
Särskilda märkningsregler för vissa livsmedel

Många tillverkare anger fler uppgifter frivilligt, t ex förpackningsdag, bakdag och ursprungsland. Det finns också frivilliga branschöverenskommelser som rekommenderar företag att märka utförligare än vad lagen anger. 

Artikelns sökord
Märkning av livsmedel, Egenskaper livsmedel