Receptbanken

Välj vad du vill laga. Därefter väljer du vad du har i kylen eller det du är sugen på!

Detaljerad sökning »

   

Matlagning och recept med sötlupin och bondböna

Var en del av proteinskiftet och arbetet för en mer växtbaserad, lokal matproduktion.

Klicka på länken för att ta del av vår information och receptbroschyr som är under utveckling

Broschyr 2019.2

Hushållningssällskapet Väst arbetar tillsammans med RISE Jordbruk och Livsmedel i projektet MegaLegumes – Svenska proteingrödor som industriråvara. Projektet ligger inom ramen för EU-programmet ”European Innovation Partnership ‘Agricultural Productivity and Sustainability‘ (EIP-Agri)”. Dessutom deltar Nordisk Råvara AB, Lantmännen Cerealia AB, Veggi AB och So Fungy Ekonomisk förening i projektet. Projektet startade våren 2017.

Målet är att möjliggöra för svenskt jordbruk att långsiktigt och storskaligt producera växtbaserad proteinråvara baserad på fababönor, så som åker- och bondbönor, samt sötlupin till i första hand svensk och i andra hand internationell livsmedelsindustri. Inom projektets ram kommer demonstrationsodlingar av lupin och bondböna för humankonsumtion läggas ut på fyra olika orter i Sverige. Samtidigt arbetar projektet med råvaruberedning, produktutveckling och slutligen kommersialisering av färdiga produkter.

Läs mer om projektet: http://hushallningssallskapet.se/?projekten=megalegumes-svenska-proteingrodor-som-industriravara